จังหวัดพังงาจัดงานมหกรรม“เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีพังงา”

  • จังหวัดพังงาจัดงานมหกรรม“เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีพังงา”
  • จังหวัดพังงาจัดงานมหกรรม“เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีพังงา”
  • จังหวัดพังงาจัดงานมหกรรม“เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีพังงา”
  • จังหวัดพังงาจัดงานมหกรรม“เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีพังงา”
  • Date: 17 Oct 2019

จังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวพังงา โดยจัดงานมหกรรม “เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพังงา” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพังงาทั้ง 33 ชุมชนจาก 8 อำเภอ ได้แสดงผลงานและนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปในพื้นถิ่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกทั้งทางบกและทางทะเล และการท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่มีความสุขในการมาเยือนมาท่องเที่ยวพังงา ซึ่งเป็นที่มาของสโลแกน “สุขจังที่พังงา นางฟ้าแห่งอันดามัน” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดพังงา คือ การพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับได้ว่าตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของชุมชน ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน

งานมหกรรม “เที่ยวพังงาสุขใจ@ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพังงา” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนทั้ง 33 แห่งใน 8 อำเภอของจังหวัดพังงา และยังเป็นการแสดงศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมในพื้นที่ อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอทอป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปรู้จักและสัมผัสด้วยตัวเอง ภายในงานฯ จะประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปของ 33 ชุมชนจาก 8 อำเภอ, การนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน, การสาธิต ภูมิปัญญาพื้นถิ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชน, การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน, การประกวดทำอาหารเมนูพื้นถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปทั่วไปและสินค้าโอทอปชวนชิมอีกด้วย

สินค้าที่นำตัวอย่างมาร่วมแถลงข่าววันนี้ มีผลิตภัณฑ์จากบ้านสามช่องเหนือ และบ้านหานบัว อ.ตะกั่วทุ่ง อาทิ ชาเหงือกปลาหมอ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม สบู่ แชมพูเหงือกปลาหมอ ถ่ายดูดกลิ่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล ข้าวไร่ดอกข่า ส่วนอาหารมี หอยหลักควายลวกจิ้มซีฟู้ด สรรพคุณบำรุงพลังชาย แกงกะทิหอยกันยอดเป้ง ปลากะพงหลงเล หอยนางรมหลงไพร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.093-8940199