ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม HKT Love Phuket Culture

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม HKT Love Phuket Culture
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม HKT Love Phuket Culture
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม HKT Love Phuket Culture
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม HKT Love Phuket Culture
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม HKT Love Phuket Culture
  • Date: 02 Sep 2019

น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การจัดทำเดคูพาจ) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ย.62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต