ททท.ภาคใต้ เปิดตัวโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education

  • ททท.ภาคใต้ เปิดตัวโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education
  • ททท.ภาคใต้ เปิดตัวโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education
  • ททท.ภาคใต้ เปิดตัวโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education
  • ททท.ภาคใต้ เปิดตัวโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education
  • ททท.ภาคใต้ เปิดตัวโครงการ #ชีพจรลง South Outdoor Education
  • Date: 29 Aug 2019

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับบริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนบ้านท่าดินแดง จ.พังงา ชุมชนท่องเที่ยว แหลมสัก จ.กระบี่ ททท. สำนักงานภูเก็ต สำนักงานพังงา และสำนักงานกระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ #ชีพจรลงSouth Outdoor Education ขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ตามแผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการ Go Local, Go Andaman

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) แบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ก่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางภายในประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่นานาชาติได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะของเยาวชน กลุ่ม Gen Y ที่เข้าร่วมเป็นพัมธมิตรโครงการฯ นำนักเรียนและครูออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนภาคใต้ เส้นทาง ภูเก็ต – พังงา – กระบี่

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. เปิดเผยว่า โครงการ #ชีพจรลงSouth Outdoor Education สอดคล้องกับโครงการ Go Local, Go Andaman เนื่องจากภาคใต้ในพื้นที่ฝั่งอันดามันมีความสวยงาม เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความอุดมสมบูรณ์ของทะเล ป่าเขา น้ำตก แม่น้ำ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นที่โดดเด่น และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

จึงได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา อาหารถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำที่หลากหลายอันเป็นสื่อการเรียนการสอนนอกสถานที่ ทั้งยังส่งเสริมให้ภาคใต้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมยลเมืองเก่า เล่าความหลัง สัมผัสวิถี เสน่ห์เมืองทุ่งคา ณ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต สัมผัสวิถีวัฒนธรรมบาบ๋า ย่าหยา หรือจะเป็นกิจกกรรมสนุกๆ ที่ชุมชนบ้านท่าดินแดง จ.พังงา ชุมชนมากของดีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าโกงกาง ที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จ.กระบี่ ดินแดนวัฒนธรรมสามสาย ล่องเรือหัวโทงท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้าน มหัศจรรย์ทะเลอ่าวลึกสัมผัสทะเลอันดามันแบบ 360 องศา CSR คืนกล้วยไม้สู่ป่าร่วมปลูกกล้วยไม้อนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง

และนอกจากนั้นยังมี workshop ลองทำขนมไสตล์บาบ๋าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกด้วย โดยในพื้นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีหลากหลายในแต่ละเส้นทาง ทำให้โรงเรียนที่สนใจสามารถเลือกจัดกิจกรรมได้ตรงตามความถนัด และเหมาะสมกับนักเรียนได้ง่ายขึ้น