ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ Qingdao Airline เส้นทางTAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต)
  • Date: 11 Jul 2019

วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 04.30 น. นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผอก.ฝอต.ทภก. และพนักงานลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Qingdao Airline เที่ยวบินที่ QW9899 เส้นทางการบิน TAO (ชิงเต่า) - HKT (ภูเก็ต) มีผู้โดยสารจำนวน 168 คน นักบินและลูกเรือ 19 คน ณ ประตูหมายเลข 15 (Bus Gate 15) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.