สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ

  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโรดโชว์อินเดีย ใ
  • Date: 13 Sep 2018

นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ เมืองโกลกาต้า และเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย

สิงหาคม 2561 , ประเทศอินเดีย – องค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต , นายสัญญา ศรีเมือง , นายสมคิด สุภาพ , นายสนธยา สุนธารักษ์ , นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน , นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต โดย นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต , นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกฝ่ายแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนเอเชียใต้และแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , คุณกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสายการบินเข้าร่วม 30 ราย เพื่อพบปะตัวแทนผู้ขายบริษัทท่องเที่ยว 120 รายชั้นนำของอินเดีย

การทำ ROADSHOW ครั้งนี้ได้ไปพบปะตัวแทนผู้ขายใน 2 เมืองหลักของประเทศอินเดีย ได้แก่ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ เมืองโกลกาตา โดยมี นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเดลี ให้การต้อนรับ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ เมืองเชนไน โดยมี นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธ์ ท่านรองกงสุลเจนไน ให้การต้อนรับ

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ตได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยทำการสนับสนุนงบประมาณผ่านไปยัง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมาเป็นเวลากว่าสิบปี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยหวังว่าผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรม ROAD SHOW ที่ต่างประเทศ จะทำหน้าที่เป็น “ ฑูตวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว ” ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต หลังจากการเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศอินเดียแล้ว จะเดินทางไปทำการ ROAD SHOW ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในช่วงเดือนมกราคมปี 2562 ต่อไป

นายรังสิมันต์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.ภูเก็ต นำผู้ประกอบการมาร่วมงานในครั้งนี้ 2 เมืองด้วยกัน คือเมือง KOLKATA เเละ CHENNAI ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจหลักของอินเดีย นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียมีศักยภาพที่จะมาท่องเที่ยวภูเก็ตสูง โดยตลาดอินเดียนั้นถือว่าเป็นตลาดใหม่และเป็นตลาดรองจากจีน เนื่องจากมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับประเทศจีน ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตนั้น มีความหลากหลายในด้านของการท่องเที่ยว คาดว่าการเดินทางนำผู้ประกอบการมาพบกับผู้ซื้อโดยตรงในครั้งนี้ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมาภูเก็ตเพิ่มขึ้น อนึ่งภายในเดือนตุลาคม 2561 อินเดียจะเปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองเดลลีเเละเมืองมุมไบ มายังสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตสัปดาห์ละ 5 เที่ยว โดยสายการบิน GO AIRของอินเดีย

นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเดลี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม AMAZING THAILAND ROAD SHOW ที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาวไทยเข้าพบลูกค้า INDIAN TRAVEL AGENCYS โดยตรง ในธีมงาน “OPEN TO THE NEW SHADES OF AMAZING THAILAND” ที่นำเสนอรูปแบบของความเป็นไทยอย่างแท้จริง เพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย โดยเฉพาะ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อต้อนรับผู้เข้าชมจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะ WEDDING GROUP, WELLNESS GROUP , HONEY MOON GROUP , SHOPPING GROUP , FAMILY GROUP และรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ อาทิ กลุ่มเล่นกอล์ฟ , กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ( MICE ) เป็นต้น

จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2560 นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังไทย 1,411,942 คน ในปี 2560 คน เพิ่มขึ้น 18.20% เมื่อเทียบกับปี 2559 สร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกว่า 6.2 หมื่นล้านบาท/ปี นับได้ว่า กลุ่มตลาดอินเดียเป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ มีความเติบโต เเละมีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปค่อนข้างสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง

จากข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานโรดโชว์ในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า จากในปีที่ผ่านมาดูสถิติพบว่า สินค้าทางการท่องเที่ยวของบริษัทได้รับความสนใจโดยตลอดและในตลาดอินเดียก็เช่นกัน โดยผู้ประกอบการคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นกว่า10 เปอร์เซ็นต์สำหรับเที่ยวบินจากมุมไบไปภูเก็ต น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผู้ประกอบการทุกๆราย

นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ ภายในงานยังได้มีการจัดงานกาลาดินเนอร์ มี ดร.วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ เป็นประธานในงานเลี้ยง พร้อมทั้งลิ้มรถอาหารไทย โดยมี ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย แขกผู้ทรงเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก