เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • เริ่มแล้ว เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต “หรอย ริม เล” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  • Date: 26 Feb 2021

“หรอย ริม เล” เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต คึกคัก อบจ.ภูเก็ต หนุนจัดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล)” และเปิดประตูดูของดีภูเก็ต ซึ่งเป็นกิมมิคของงาน โดย นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
การจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล)” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ต เป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับการยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก ทำให้มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน บูรณาการความร่วมมือจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล)” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สำหรับงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล)” ประจำปี 2564 จัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 3 วันที่ 10-12 เมษายน 2564 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การจัดงานฯ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต รูปแบบใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย การออกร้านอาหารปุ่นเต๋และอาหารสร้างสรรค์ การออกร้านกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มเกษตร ประมง ปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีจากสถาบันต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้เชิญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเก็ต ร่วมออกบูธเพื่อนำไข่ไก่มาแจกจ่ายให้กับประชาชน วันละ 10,000 ฟอง

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง เร่งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ทำให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น