บางกอกแอร์เวย์ส จะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด และกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) วันที่ 1 ก.พ.64 เป็นต้นไป

  • บางกอกแอร์เวย์ส จะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด และกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) วันที่ 1 ก.พ.64 เป็นต้นไป
  • Date: 26 Jan 2021

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทำให้สายการบินฯ จะมีเที่ยวบินให้บริการรวม 7 เส้นทางบิน ดังนี้

1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ)
2. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)
3. เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ)
4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)
5. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
6. เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)
7. เส้นทางกรุงเทพ – สุโขทัย (ไป-กลับ)

ทั้งนี้เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ), เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ) และเส้นทางภูเก็ต – สมุย (ไป-กลับ) ยังคงยกเลิกให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564

และสายการบินฯ ยังคงปิดการให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร (ถ.วิภาวดีรังสิต) และห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับเวลาทำการของสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด จะปรับเวลาชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564
- สนามบินสมุย 09.00 น. – 19.30 น.
- สนามบินสุโขทัย 06.00 น. – 20.00 น.
- สนามบินตราด 08.00 น. – 17.00 น.

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินได้ทาง www.bangkokair.com/flight/flightSchedule
หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
อีเมล: reservation@bangkokair.com
สำนักงานขาย: https://www.bangkokair.com/our-offices
สำรองที่นั่ง: https://www.bangkokair.com