“PRAPAT" เดินสายโรดโชว์เสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แก่นักลงทุนภูเก็ต

 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • “PRAPAT
 • Date: 15 Sep 2020

วันนี้ (15 ก.ย.63) ที่โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนทั้งหมด 15 ครั้ง ครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่ 12 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้น ได้เดินทางมานำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนในจังหวัดภูเก็ตของ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT โดยมี นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นายนันทพัทธ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด ร่วมนำเสนอมูลให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นจังหวัดภูเก็ต ได้รับทราบ โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนทั้งหมด 15 ครั้ง ครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่ 12

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและนำเข้ามาจำหน่าย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายน้ำ งานบริการด้านเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ โดยรายได้หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รายได้จากการขายสินค้าประมาณ 80% ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน และรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ ประมาณ 20% ของรายได้รวมการดำเนินงาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว กลุ่มผลิตแม่บ้านและทำความสะอาดพื้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดยทางบริษัท พีรพัฒน์ฯ ได้นำหุ้นเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ 100,000,000 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตเสนอขายตลาดหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.โดยจะสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.