บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย เริ่ม 15 ก.ย.63

  • บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย เริ่ม 15 ก.ย.63
  • Date: 11 Sep 2020

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต, เชียงใหม่, สมุย เริ่ม 15 กันยายน 2563
โดยจะให้บริการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

โดยหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ทางสายการบินจะเปิดให้บริการดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน 10.00 / 12.25 / 17.00 น.
ภูเก็ต-กรุงเทพฯ 12.15 / 14.40 / 19.15 น.

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 08.30 / 14.40 / 16.55 น.
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 10.40 / 16.50 / 19.05 น.

กรุงเทพฯ-เกาะสมุย 08.00 / 09.30 / 10.00 / 11.00 / 12.40 / 13.00 / 13.40 / 15.20 / 16.00 / 17.45 น.
เกาะสมุย-กรุงเทพฯ 09.50 / 11.20 / 12.00 / 12.50 / 14.45 / 14.55 / 15.40 / 17.10 / 18.00 / 19.35 น.

สำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ (08.00-20.00 น.)