Phuket Car Free Day - ปั่น เที่ยว อ่าว เส้นทางสะพานหิน – อ่าวมะขาม

  • Phuket Car Free Day - ปั่น เที่ยว อ่าว เส้นทางสะพานหิน – อ่าวมะขาม
  • Date: 11 Sep 2020

เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญสมาชิกทั้งนักปั่นมือเก่า มือใหม่ หรือท่านที่กำลังคิดจะปั่น ร่วมกิจกรรม Phuket Car Free Day - ปั่น เที่ยว อ่าว – ร่วมลดพลังงาน ลดโลกร้อน และเสริมสร้างสุขภาพไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 05.30 น. เส้นทางสะพานหิน – อ่าวมะขาม ไป – กลับ รวม ระยะทาง 32 กิโลเมตร

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่18 กันยายน2563
ค่าสมัครท่านละ 99 บาท
รับหน้ากากผ้า 1 ชิ้น ฟรี ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักปลัด เทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 หรือรับในวันปั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 076-214306