depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • depa จับมือ PKCD เนรมิตภูเก็ต เดินหน้าบูรณาการข้อมูลเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น Smart City โชว์ศักยภาพจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
  • Date: 29 Jun 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค โดยใช้ชื่องาน “Phuket Digital Innovation Summit: 2018
Big Data” ภายใต้แนวคิด “Big Data” คาดเปิดมุมมองใหม่พร้อมก้าวทันดิจิทัล โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจจนถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2561 ณ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ คาดเปิดมุมมองใหม่ดึงภาคธุรกิจ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานว่าเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐพยายามผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนภาคธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าตลอดเวลา จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชนให้สามารถปรับตัวและก้าวทันเทคโนโลยีได้ ดังนั้นการจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค หรือ “Phuket Digital Innovation Summit: 2018 Big Data” จึงเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยรวมถึงก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า
สำหรับแนวคิดในการจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้คนอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจ ทำนายอนาคตต่างๆ โดยกระบวนการคิดของคนทั่วไปรวมทั้งในระดับองค์กรส่วนใหญ่ อยู่บนฐานของการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ ทั้งนี้ด้วยข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย จึงเกิดคำถามสำคัญที่ว่า เราจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จากคำถามดังกล่าวจึงทำให้คนหันมาสนใจสิ่งที่เรียกว่า Big Data กันมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีในครั้งนี้จะเข้ามาพลิกโอกาสและความเป็นไปได้ ในการเปิดมุมมองความคิดใหม่ด้านดิจิทัล จากนวัตกรรมทางด้าน IoT และ Big Data พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตต่อไป

ด้าน นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด เกิดจากการรวมตัวของภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ รวมถึงการขับเคลื่อนจังหวัดไปสู่เมืองอัจฉริยะ โดยทางบริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง Big Data แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อก้าวให้ทันยุคแห่งข้อมูล (Information Age) เพราะข้อมูล (Data) กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล จะเห็นได้ว่า ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การบริหาร หรือ การพัฒนา ล้วนแล้วแต่ต้องนำข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์และตัดสินใจ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ได้มีการจัดทำข้อมูล Big data ของเมืองภูเก็ต โดยมีการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลของเมืองซึ่งมีมากกว่า 40 ชั้นข้อมูล เช่น ภายถ่ายจากโดรน ข้อมูลอาคาร ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาฟื้นฟูและการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดและประชาชนเป็นอย่างมาก และในการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มาเป็นประธานเปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ พร้อมทั้งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัทพัฒนาเมือง 8 แห่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Smart City Data Platform:Interconnection Layer ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดย มีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นสักขีพยานซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและตามนโยบายของชาติพร้อมทั้งเกิดการบูรณาการทางด้านข้อมูลระดับเมือง สำหรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการลงทุน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ให้กับคนในพื้นที่

สำหรับงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค Phuket Digital Innovation Summit 2018 นั้น ผู้ชมงานจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและสีสันภายในงาน นอกจากนี้จะได้พบกับการแข่งขัน Data Visualization Hackathon ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท สนุกไปการแข่งขันเกมส์ระดับโลก อย่างกิจกรรม ROV Contest เพื่อร่วมชิงความเป็นที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเพิ่มพูนไอเดียทางธุรกิจกับการสัมมนา Creative Entrepreneur Solution ภายใต้หัวข้อ AI is NOW : Journey to intelligent Business จากผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ยิ่งไปกว่านั้น Phuket Digital Innovation Summit 2018 ยังเป็นการจุดประกายติดเครื่องให้คนไทยหัวใจดิจิทัลในภาคใต้ ให้เตรียมพร้อมรับความยิ่งใหญ่ของงานมหกรรมดิจิทัลอีกงาน คือ Digital Thailand Big Bang Reginal 2018 ที่จะจัดขึ้นให้สนุกอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม 2561 ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา