สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565

  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565
  • Date: 16 Aug 2020

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัด PTA Academy หัวข้อ Chinese Marketing Insight โดย Frankie Fuentes, Senior Director Development, Fliggy และหัวข้อ Phuket's Future in the Social, Digital and Domestic Worlds, What we can (& should) do about it โดยคุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน ประธานที่ปรึกษา บจก.ไดร์ฟ ดิจิทัล

และในภาคบ่ายเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิถีชีวิตใหม่ ไมซ์ไทย หลังโควิด 19”
โดยคุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน และภูเก็ตต้องปรับ” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณณรงค์ วุ่นซิ้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

หลังจากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีบริหาร 2563-2565 โดยคุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ต่ออีกสมัยและในโอกาสเดียวกันได้แสดงความยินดีกับคุณวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วย

ปิดท้ายการประชุมใหญ่ด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “Rinen & Ikigai ในห้วงวิกฤต” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumua และอาจารย์ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ปัญญาอนาคต : ทางออกสู่ความยั่งยืนของภูเก็ต” โดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา นักคิด นักเขียน และเจ้าของสำนักพิมพ์ Openbooks