เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”

  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • เริ่มแล้ว มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล”
  • Date: 15 Aug 2020

เริ่มแล้ว...มหกรรมอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต “Phuket Tastival & Seafood Gastronomy หรอย-ริม-เล” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
.
ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ จากชาวประมงโดยตรง ในราคาที่ถูกและประหยัดกว่าราคาปกติกว่า 70 % และยังมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าเกษตร และสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย
.
วันที่ 15-17 ส.ค. 63 บริเวณริมทะเลสะพานหิน สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ด้านหน้าอ๊ามสะพานหิน)
.
จัดโดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
#หรอยริมเล
#ภูเก็ตไม่แพงอย่างที่คิด
#ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ