รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด อย่างเป็นทางการ

  • รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด อย่างเป็นทางการ
  • รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด อย่างเป็นทางการ
  • Date: 01 Jul 2018

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ อย่างเป็นทางการ โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) และ นายมนต์ทวี หงส์หยก กรรมการบริหารบริษัทศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด (ECD) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีจำนวนมาก