ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกเที่ยวบินอพยพกลับรัสเซีย
  • Date: 04 Aug 2020

วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 11.04 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU275 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – มอสโก รวมผู้โดยสาร จำนวน 271 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองร่วมส่งผู้โดยสารชาวรัสเซียกลับภูมิลำเนาด้วยข้อความภาษารัสเซีย “До скорой встречи” ซึ่งแปลว่า “See you soon”และ เจ้าหน้าที่สายการบินร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้รับการประสานจากกงสุลประเทศรัสเซีย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในภารกิจอพยพผู้โดยสารกลับประเทศ