12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”

  • 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”
  • 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”
  • 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”
  • 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”
  • 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”
  • Date: 24 Jul 2020

12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมหาดกะตะกะรน สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สมาคมที่พักบูติคจังหวัดภูเก็ต และสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน จัดสัมมนาหัวข้อ Future Phuket Forum "เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ" โดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรามาด้าเจ้าฟ้าภูเก็ตนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งภูเก็ตบอบช้ำทางเศรษฐกิจ และสังคมไม่น้อยทีเดียว ธุรกิจต่างๆ ต้องปิดตัวลง ประชากรทั้งในภูเก็ต และประชากรแฝงต่างตกงาน ในภาวะนี้ เราต้องรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ สรรพกำลังทั้งหมดระดมสมอง ระดมความคิดเห็น ให้ภูเก็ตกลับมาฟื้นตัว

ซึ่ง 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนได้จัดงานเสวนา “Future Phuket Forum” เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นยกระดับภูเก็ตสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน และหวังว่า การสัมมนาในวันนี้จะได้นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ หรือการดำรงชีวิตต่อไป”

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย จนคาดการณ์ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี

จังหวัดภูเก็ตมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด 19 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศลดลงอย่างมาก จนส่งผลให้เกิดภาวการณ์เลิกจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก องค์กรเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจึงได้รวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างโอกาสให้มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างภูมิต้านทานทางระบบเศรษฐกิจและสังคมสำหรับจังหวัดภูเก็ตในอนาคต โดยได้สร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ PHUKET GEMMS (Gastronomy, Education, Marina, Medical & Wellness และ Sports)

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่เสนอโดยองค์กรเอกชน ได้รับการกลั่นกรองและร่วมพิจารณาจากภาคประชาชน ทางองค์กรร่วมภาคเอกชน 12 องค์กร จึงได้จัดงานเสวนาภายใต้ชื่อ Future Phuket Forum และได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาชีพมาแสดงวิสัยทัศน์และทรรศนะที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นยกระดับภูเก็ตสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน”

โดยการจัดงานได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายอัฐ ทองแตง, ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 5 นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี สฤษวงศ์ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม, ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และรองหัวหน้าพรรคกล้า นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวภัทรจิต โชติกพณิช ตัวแทนกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย และนายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Standard และมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 130 ท่าน

สามารถติดตามคลิปการสัมมนาใน FB:Phuket Tourist Association