ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
  • Date: 12 Mar 2020

ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
- สะพานเทียบอากาศยาน 4-10
- จุดตรวจค้นขาเข้าภายในประเทศ
- เคาน์เตอร์เช็คอินขาออก
- จุดตรวจค้นขาออก
- Bus Gate 83-84

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
- สะพานเทียบอากาศยาน 11-15
- บริเวณตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า
- บริเวณศุลกากรขาเข้า
- เคาน์เตอร์เช็คอินขาออก
- บริเวณตรวจคนเข้าเมืองขาออก
- จุดตรวจค้นขาออก
- Bus Gate 81-84

เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ทำการตรวจเช็คเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่างๆ ให้พร้อมบริการแก่ผู้โดยสารตลอดเวลา และให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดเน้นตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ได้กำชับให้แม่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ ขณะปฏิบัติงานทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19