โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิด "คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ คัดกรอง C0VID-19

  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิด
  • Date: 16 Mar 2020

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพิ่มมาตรการรับมือเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เปิด "คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือ Fever and Acute Respiratory Tract Infection Clinic (ARI Clinic)" ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการต้องสงสัยโรคระบบทางเดินหายใจในรูปแบบ One-stop service ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การเอกซเรย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการรับยากลับบ้าน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด อันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยทั่วไป ญาติ และพนักงาน โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.